Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük honlapunkon!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Impresszum

Eladó, Vállalkozás adatai:

Vállakozás neve: LpC Design Kft

Vállakozás székhelye : 2120 Dunakeszi, Egressy utca 13.

A Vállalkozás elérhetősége elektronikus levelezési címe: lpcdesignkft@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 13-09-161737

Adószáma: 13502014-2-13

Telefonszáma: +36 70 2992243

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Silicium Network Informatikai Kft.

1135 Budapest, Lehel utca 61.

+36 1 999 0739, +36 70 944 7008

iroda@webpark.hu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó/Vevő:

 • a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva fiókot nyit, és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: https://www.gabinoer.com weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgáló weboldal

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

A szerződés Magyar nyelven jön létre.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött megrendelés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Vállalkozás azt iktatja, és annak létrejöttét a számviteli szabályoknak megfelelően 5 évig őrzi.

A Vállakozás fenntartja magának a jogot, hogy bármely felhasználó számára megtagadja a weboldalra való belépést vagy töröljön egy rendelést (még akkor is, ha az már visszaigazolásra került).

A belépés elutasításra kerülhet olyan esetben is, amikor az oldalon karbantartási/javítási munkálatok folynak.

A webshop használata

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt terméket. A termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, elérhető méreteit, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A fényképeken látható kiegészítők nem mindig részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a termék mellett található jelölő négyzetek segítségével tudja kiválasztani a megfelelő méretet, majd a "Kosárhoz adás" gombra kattintva a kosárba helyezheti a terméket, anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül vásárlásnak.
A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Fizetés" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatók, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetők, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „Sikeresen hozzáadva a kosarához” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, vagy a terméket szeretne ismét megnézni úgy kattintson a „kosár tartalma” gombra a jobb felső sarokban!

A Kosár megtekintése

Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, vagy ellenőrizni akarja a kosár tartalmát, vagy a terméket szeretné ismét megnézni, úgy kattintson a „kosár tartalma” gombra a jobb felső sarokban! Itt lehetősége van két gomb közül választani, azonnali fizetés esetén kattintson a „Fizetés” gombra vagy a kosár tartalmának megtekintése esetén a „Kosár tartalma” gombra. A „kosár tartalma” gombra kattintással lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. Amennyiben darabszámot szeretne módosítani, a darabszám jelölő négyzetben a plusz vagy mínusz jelre kattintva módosíthatja a darabszámot, és a kosár alján lévő „Frissítés” gombra kattintva tudja azt véglegesíteni. Amennyiben terméket szeretne kivenni a kosárból, a termék melletti kuka ikonra kattintva tudja azt eltávolítani.
Amennyiben Ön további terméket szeretne vásárolni a kosár alján lévő „Vásárlás folytatása” gombra kattintva tud visszamenni a termékekhez.

Megrendelés/ vásárlói adatok és fizetési mód megadása

Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani lehetősége van azonnal leadni a megrendelést. Ez esetben kattintson a „kosár tartalma” gombra a jobb felső sarokban! Itt lehetősége van két gomb közül választani, az azonnali megrendelés/fizetés, vagy a kosár tartalmának megtekintésére. A „Fizetés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár/megrendelés oldal.
Ezen az oldalon mindent be tud állítani mely a megrendeléshez szükséges.

A kosár/megrendelés oldal Fizetés oldalán a kosár tartalmán és a termékek összesített árán  kívül megjelenik a teljes szállítási költség, amelyet fizetnie kell a házhoz szállítás esetén.

Felhasználói adatok megadása:

A „Kapcsolattartási adatoknál” Önnek be kell írnia a szövegdobozba a szállítási adatait, azt, ahová a megrendelt termék kiszállítását kéri. Amennyiben egy kötelező bekérő szövegdobozt nem töltött ki, a rendszer mentés után pirossal jelzi azt. Csak a pontos adatok alapján tudjuk elkészíteni Önnek a számláját, és tudjuk kiszállítani a rendelését.
Amennyiben első vásárláskor elmenti adatait, a következő vásárlásnál a rendszer ezt a felületet automatikusan kitölti a már korábban megadott adataival.

”Szállítási módok” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási módok” során megadott adatokat tárolja.

A kosár/megrendelés oldalon megjelenik a tovább a „szállítási módokhoz” doboz, mely tartalmazza a fizetendő kiszállítási díjat, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.

A „fizetési mód” dobozban pedig ki tudja választani az Önnek megfelelő fizetési lehetőséget.

Amennyiben a Kapcsolattartási és Szállítási adatoktól eltérő Számlázási adatokat kíván megadni azt itt tudja megtenni a „Számlázási Cím” rovatban a kijelölő dobozok segítségével.
„Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt

Amennyiben Ön egy adott termékből többet tett a kosarába, mint amennyi a raktárunkban elérhető vagy egy adott termék időközben – a megrendelése véglegesítése előtt - elfogyott, úgy azt a Fizetés oldalon, a fizetés megkezdése előtt feltüntetjük Önnek.

A rendelés véglegesítése és elküldése (ajánlattétel)

Megrendelést két lépében adhatja le, a kosár oldalon.
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés elküldése”  gombra kattintva zárhatja le megrendelését.
 A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

Ön a „Rendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Amennyiben helyesen adta le a megrendelését, Ön kap egy automata rendelés visszaigazoló emailt.
A megrendelések visszaigazolása több körben történik az aktuális rendelési státusznak megfelelően.

Fizetési módok

Webáruházunkban jelenleg három féle fizetési mód közül választhat.


Utánvét

Az áru átvételekor a szállítócég munkatársánál kell kiegyenlítenie a megrendelés vételárat. Az utánvétes szállítási mód, mindig tartalmaz utánvét kezelési díjat, mely az összege minden esetben 136 Ft.

Bankkártyás fizetés

Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni az Eladó által igénybe vett pénzügyi Üzemeltető biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

PayPal fizetés

Fizess PayPal-al és tudd nagyobb biztonságban pénzügyi és vásárlási információidat! Gyors, így időt takaríthatsz meg, amivel megkönnyítheted fizetéseid! A PayPal rendszer minden számlázási és fizetési információt eltárol, így nem szükséges minden alkalommal megadnod azokat.

 

Átvételi mód és szállítási információk

Személyes átvétel

Házhoz szállítást egész Magyarország területén indítunk szerződött futárszolgálati partnerünkkel.
Szállítási költség többféle módon adódhat: súly alapján, szállítási csomagméret alapján, ezen adatok alapján
 a megvásárolt terméket egy szállítmányozó cég viszi Önnek házhoz.

Súly alapján:

0-4 kg =990 Ft + Áfa

4-10 kg = 1.190 Ft + Áfa

Több termék vásárlása esetén vagy akció keretein belül bizonyos termékeknél felkínáljuk az ingyenes szállítási költséget. (ez esetben érvényesítésre kerül az Ön szállítási kuponja és a Szállítási mód oldalon a „Standard, ingyenes” fizetési módot látja)

A kiszállítást munkanapokon 8-17 óra között végzi a futárszolgálat. Egyéb más időpontban nincs lehetőség a kiszállításra.  A kiszállítás megkezdéséről e-mail és sms üzenetben tájékoztatunk.

A szállítási időt a termék raktáron (saját vagy Beszállítói) vagy a külső raktáron (külföldi beszállítói) státusza is befolyásolhatja. (az termék raktárstátuszát minden esetben látja a termék adatlapján)

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

 

Általánosságban a következő szállítási időre számíthat

Amennyiben raktáron van a termék a szállítási idő 1-5 munkanap munkanap.

Amennyiben  a termék külső raktáron van, úgy a szállítási idő 7-25 munkanap között változhat, attól függően, hogy a kért termék melyik külső raktáron van. Kiszállítás közeledtével e-mailben tájékoztatjuk a vevőt.

Kérjük legyen körültekintő a termék átvételekor! Minden esetben ellenőrizze a futár jelenlétében a csomag sértetlenségét. Amennyiben a csomagoláson bármilyen sérülés nyomai láthatóak, úgy kérjük még futár közreműködésével vetessen fel kár jegyzőkönyvet, mert amennyiben aláírásával igazolja, hogy ön a futártól a csomagot hiánytalanul és sérülésmentesen átvette, úgy a sérülés miatt a reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Számlázás: minden esetben elektronikus számla kerül kiállításra, mely a fogyasztó rendeléskor leadott e-mail címére érkezik.

Nem vállalunk felelősséget, amennyiben kézbesítésnél a számlánk a fogyasztó postafiókjának spam mappájába, vagy promóciós mappájába kerül. Kérem ellenőrizze azokat!
Számlázó rendszerünk másodpercre pontosan logolja a kiállítást és a elektronikus számla kiküldését.

Amennyiben fogyasztó külön kéri, úgy ki tudjuk küldeni ismételten a számlát pdf formátumban is.

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,

A termék megvásárlásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy elállás, illetve a megrendelés törlése esetén az Eladó a kifizetett teljes vételárat (beleértve a Termék kiszállításának alapköltségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással térítse vissza legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Eladó számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 belül, vagy a megrendelés törlését követő 14 napon belül. Elállás esetén az Eladó a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta.  Részleges elállás (azaz több terméket magában foglaló megrendelés egy részére/egy-vagy több termékére vonatkozó elállás) esetén az adott Termék(ek) vételára kerül visszautalásra.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni,. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó elveszíti elállási/felmondási jogát:

- ha az elállás közlésétől számított 14 napon belül nem küldi vissza Vállalkozó részére a megrendelt terméket

- az áru kézhezvételétől a 14. napot követően

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

 

Termékszavatosság

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.  A kellékszavatossági szabályokat a Ptk. 2013.(V. törvény) részletezi.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

A szavatossági igény érvényesítésének feltételei:

- Annak igazolása, hogy a reklamált terméket webáruházunkban vásárolták. Ehhez elegendő a megrendelés azonosító megadása vagy a vásárlásról szóló számla másolata

- két (2) éven belüli vásárlás

A szavatosság igényének érvényesítésére rendelkezésre álló két év két részből áll: 

 • Jótállás. A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül bármilyen hibát észlel, azt haladéktalanul jeleznie kell a Eladó ügyfélszolgálatának a gabinoer@gabinoer.com e-mail címre. Ezután az ügyfélszolgálatunk által megadott módon biztosítania kell a kifogás elbírálásához szükséges információkat. 
 • Szavatosság. A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl a 2 éves időtartam végéig a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a kifogásolt probléma gyártási vagy anyaghiba következménye.

 

Az alábbi esetekben a szavatossági, jótállási igény nem érvényesíthető:

- határidő lejártát követő bejelentés

- vásárlás igazolásának hiánya

- nem rendeltetésszerű használat

- helytelen kezelés, tárolás okozta hiba

- erőszakos, külső behatás okozta sérülés

- természetes elhasználódás okozta kopás

Ha a megrendelt áru hibás, Eladó azt díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy kérheti a vételár visszatérítését.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után a nem rendeltetésszerű használat, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos, külső behatás okozta sérülés, természetes elhasználódással kapcsolatos kopás miatt keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Vállakozó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés  jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére a visszaigazoló e-mailt.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Felelősség

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: LPC DESIGN KFT

Panaszügyintézés

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal amennyiben azt nem sikerül rendezni, a felhasználó az lakóhelye szerinti illetékes hatóságokhoz fordulhat:

 • Békéltető Testület, vagy
 • Járási Hivatalhoz, illetve (http://jarasinfo.gov.hu)
 • a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság.

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Jogvita rendezése az online vitarendezési platformon

Amennyiben a vásárló szokásos tartózkodási helye Magyarországtól eltérő uniós tagállamban található, a társaságunkkal szemben fennálló jogvitájának rendezése érdekében lehetősége van igénybe venni az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon nyújtott vitarendezési eljárást. Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

Kapcsolat

Amennyiben bármi kérdése lenne webáruházunkkal, és azon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken teheti ezt meg.  Az egyéb úton, például a szociális médián keresztül eljuttatott jelzések, kérések, információk elveszhetnek, az ezen csatornákon keresztül megtett közléseket Eladó nem fogadja el nyilatkozatételnek.

LPC DESIGN KFT ügyfélszolgálat:

Telefon: +36-70/2992243 (H-Cs: 9-15.00)

E-mail: gabinoer@gabinoer.com